Vocalia Oy puheterapiapalvelut

Asiakastyytyväisyyskysely

  Puheterapeutin nimi:

  Vastaajan kotikunta:

  Kysymyksiin vastaaja:

  Arviointiasteikko kysymyksissä:
  1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erinomainen, eos=en osaa sanoa

  1. Terapiajakson aloitus
  (terapeutin yhteydenotto ajoissa, palvelusta, aikatauluista ja käytänteistä sopiminen)
  12345eos

  2. Tavoitteiden asettelu terapiajaksolle
  (pääsittekö osallistumaan ja vaikuttamaan tavoitteiden laatimiseen, kuinka hyvin asiakkaan tarpeet huomioitiin)
  12345eos

  3. Yhteistyö terapeutin kanssa terapiajaksolla
  12345eos

  4. Tavoitteiden saavuttaminen terapiajaksolla
  (Saavutettiinko terapialle asetetut tavoitteet)
  12345eos

  5. Palvelun toteutus terapiajaksolla
  (Onko kuntoutus vastannut asiakkaan tarpeisiin, onko yhteisö huomioitu kuntoutuksessa, onko kuntoutus ollut hyödyllistä arjessa)
  12345eos

  6. Ohjaus ja neuvonta
  (Saitteko tarpeeksi ohjausta ja tukea kotiin terapiajaksolla, oliko terapeutin antamat vinkit hyödyllisiä ja käytännönläheisiä, saitteko ohjausta jatkoa varten)
  12345eos

  7. Tyytyväisyys palveluun
  (Millaisena koette terapeutin ammattitaidon, oletteko tyytyväisiä palveluun, voisitteko suositella Vocalia Oy:n puheterapiapalveluiden tuottamia palveluja)
  12345eos

  8. Muuta kommentoitavaa, kehitettävää, palautetta: