Auli Ollila-Saarela

Puheterapeutti, FM

Olen Oulun yliopistosta valmistunut Valviran laillistama puheterapeutti sekä laaja-alainen erityisopettaja. Puheterapeuttina minulla on kokemusta sekä kuntouttavasta työstä että arviointityöstä. Pidän ammattitaitoani yllä kouluttautumalla säännöllisesti eri aihealueissa. Olen työskennellyt myös erityisopettajana ja täydennyskouluttautunut laajasti myös oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Tähän liittyen minulla on erityisosaamista matematiikan erityisvaikeuksien kuntouttamisesta ja opetuksesta. Puheterapian viitekehyksessä olen kiinnostunut laajasti erilaisista puheen ja kielen kehityksen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteista.

Keskeistä perustaa kuntoutukseen luo mielestäni luottamuksellisen vuorovaikutuksen saavuttaminen sekä kuntoutujan myönteinen käsitys omien taitojen kehittymiseen. Puheterapeuttina työskentelen mm. seuraavissa häiriöryhmissä: kehityksellinen kielihäiriö, puheen tuottamisen pulmat, puheen sujumattomuuden pulmat, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, valikoiva puhumattomuus, syömiseen liittyvät pulmat, autismin kirjoon liittyvät kielen kehityksen, käytön ja vuorovaikutuksen pulmat sekä aikuisneurologisiin häiriöihin liittyvät puheen ja kielen vaikeudet. Lisäksi minulla on kokemusta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytön harjoitteluun ohjaamisesta sekä etäterapiasta. Työmenetelmiini kuuluu mahdollisuuksien mukaan myös koira-avusteinen puheterapia, johon minulla on ammatillinen täydennyskoulutus. Tällä hetkellä olen kouluttautumassa puheterapeutin työni ohella kognitiivis-integratiiviseksi lyhytterapeutiksi. 

Tarjoan puheterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Terapiakielenä on suomi.

Vocalia_oulu_logo2

Käyntiosoite, OULU

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Käyntiosoite, TORNIO

Pakkahuoneenkatu 1
95400 Tornio

Postiosoite

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Copyright © 2024 Vocalia Oy (Y-tunnus: 3157531-7)
Tietosuojaseloste | Asiakastyytyväisyyskysely
Kotisivut tarjoaa By Joan