Eija Lehto

Puheterapeutti, FM

Olen Oulun yliopistosta vuonna 2022 valmistunut Valviran laillistama puheterapeutti. Minulla on työkokemusta lasten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta yksityisellä sektorilla liittyen muun muassa lasten äänteellisiin ja puhemotoriikan pulmiin ja erilaisiin kielellisiin haasteisiin sekä lukivaikeuden kuntoutuksesta. Minulla on myös kokemusta autismikirjon lasten puheterapeuttisesta kuntoutuksesta sekä puhetta korvaavien kommunikaatiokeinojen käytöstä osana puheterapiaa sekä niiden ohjaamisesta kuntoutujan lähiympäristössä oleville ihmisille. Työssäni tärkeintä minulle on asiakkaan inhimillinen kohtaaminen ja hyvän luottamuksellisen terapiasuhteen muodostuminen kuntoutujaan ja hänen lähipiiriinsä, joka mahdollistaa laadukkaan puheterapian. Kouluttaudun myös säännöllisesti ammattitaitoni ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi.
Vocalia_oulu_logo2

Käyntiosoite, OULU

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Käyntiosoite, TORNIO

Pakkahuoneenkatu 1
95400 Tornio

Postiosoite

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Copyright © 2024 Vocalia Oy (Y-tunnus: 3157531-7)
Tietosuojaseloste | Asiakastyytyväisyyskysely
Kotisivut tarjoaa By Joan