Olen valmistunut Oulun yliopistosta kesäkuussa 2017 ja olen Valviran laillistama
puheterapeutti. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityissektorilla, johon on kuulunut
monipuolisesti kuntoutus- ja arviointityötä. Työkokemusta minulla on kertynyt erityisesti
lasten äännekuntoutuksesta, kielellisten pulmien kuntouttamisesta, pienten lasten
kielenkehityksen tukemisesta sekä lukihäiriön kuntouttamisesta. Olen käynyt useita
lisäkoulutuksia äännekuntoutukseen liittyen ja aikaisemmin olen työskennellyt myös
asiantuntijapuheterapeuttina lasten kehityksellisen kielihäiriön
sopeutumisvalmennuskursseilla. Lisäksi olen toiminut aikuisten parissa mm.
kommunikoinnin apuvälineohjauksissa. Innostusta ja lisäkoulutusta löytyy myös
toiminnallisten äänihäiriöiden kuntouttamiseen. Käytän työssäni tukiviittomia,
kuvakommunnikaatiota sekä erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä.

Tarjoan puheterapiapalveluita sekä lapsille että aikuisille. Terapiakielenä on suomi.