Kirsi Ulkuniemi

Puheterapeutti, FM

Valmistuin Oulun yliopistosta toukokuussa 2017 ja olen Valviran laillistama puheterapeutti. Olen työskennellyt valmistumisestani saakka yksityisellä puolella, ja työnkuvaan on liittynyt monipuolisesti kuntoutus- ja arviotyötä sekä etäpuheterapiaa. Puheterapeuttina minulle on tärkeää löytää asiakkaan ja perheen kanssa arkeen toimivia keinoja, joilla tukea vuorovaikutusta ja kommunikaatiota lähiympäristössä. Minulla on kokemusta mm. puheen tuoton ja puheen ymmärtämisen haasteista (kehityksellinen kielihäiriö, viivästynyt kielenkehitys, kehva), neuropsykiatrisista häiriöistä (autismi, adhd/add), puheen sujuvuuden vaikeuksista (änkytys) sekä ääniterapiasta työikäisillä ja neurologisista ongelmista johtuen, ja aikuisneurologisesta kuntoutuksesta (afasia, dysartria, dysfagia). Käytän työssäni kuvakommunikaatiota, tukiviittomia sekä kommunikoinnin apuvälineitä.

Tarjoan puheterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille, terapiakielenä on suomi.

Vocalia_oulu_logo2

Käyntiosoite, OULU

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Käyntiosoite, TORNIO

Pakkahuoneenkatu 1
95400 Tornio

Postiosoite

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Copyright © 2024 Vocalia Oy (Y-tunnus: 3157531-7)
Tietosuojaseloste | Asiakastyytyväisyyskysely
Kotisivut tarjoaa By Joan