Laura Svärd

Puheterapeutti, FM

Valmistuin Oulun yliopistosta joulukuussa 2013 ja olen Valviran laillistama puheterapeutti.
Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt julkisella ja yksityisellä sektorilla arviointi- ja
kuntoutustyötä tehden sekä yliopisto-opettajana Oulun yliopistolla. Kielen ja puheen
kehityksen haasteet ovat laajalti kiinnostuksen kohteeni. Minulta löytyy työkokemusta ja
lisäkoulutusta erityisesti kehityksellisen kielihäiriön, viivästyneen puheen ja kielen
kehityksen, puhemotoriikan, äänteellisten pulmien sekä nimeämisen, kerronnan ja
lukitaitojen kuntoutuksesta ja arvioinnista. Lähiympäristön huomioiminen ja ohjaaminen on
tärkeä osa työtäni. Käytän työssäni tukiviittomia, kuvakommunikaatiota sekä erilaisia
kommunikoinnin apuvälineitä.

Tarjoan puheterapiapalveluita pääsääntöisesti lapsille ja nuorille, terapiakielenä suomi.


Vocalia_oulu_logo2

Käyntiosoite, OULU

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Käyntiosoite, TORNIO

Pakkahuoneenkatu 1
95400 Tornio

Postiosoite

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Copyright © 2024 Vocalia Oy (Y-tunnus: 3157531-7)
Tietosuojaseloste | Asiakastyytyväisyyskysely
Kotisivut tarjoaa By Joan