Sanna Keskitalo

Puheterapeutti, FM

Olen valmistunut Oulun yliopistosta kesäkuussa 2017 ja olen Valviran laillistama puheterapeutti. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityissektorilla, johon on kuulunut monipuolisesti kuntoutus- ja arviointityötä. Työkokemusta minulla on kertynyt erityisesti lasten äännekuntoutuksesta, kielellisten pulmien kuntouttamisesta, pienten lasten kielenkehityksen tukemisesta sekä lukihäiriön kuntouttamisesta. Olen käynyt useita lisäkoulutuksia äännekuntoutukseen liittyen ja aikaisemmin olen työskennellyt myös asiantuntijapuheterapeuttina lasten kehityksellisen kielihäiriön sopeutumisvalmennuskursseilla. Lisäksi olen toiminut aikuisten parissa mm. kommunikoinnin apuvälineohjauksissa. Innostusta ja lisäkoulutusta löytyy myös toiminnallisten äänihäiriöiden kuntouttamiseen. Käytän työssäni tukiviittomia, kuvakommunnikaatiota sekä erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä.

Tarjoan puheterapiapalveluita sekä lapsille että aikuisille. Terapiakielenä on suomi.

Vocalia_oulu_logo2

Käyntiosoite, OULU

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Käyntiosoite, TORNIO

Pakkahuoneenkatu 1
95400 Tornio

Postiosoite

Kasarmintie 13 A 117
90130 Oulu

Copyright © 2024 Vocalia Oy (Y-tunnus: 3157531-7)
Tietosuojaseloste | Asiakastyytyväisyyskysely
Kotisivut tarjoaa By Joan